Thông điệp Ban Giám Đốc

Thank you for visiting our website.

Chunho Tech was founded in 2009, and starting from the development of GPS and Radar Detector for vehicle in the Japanese market, the professional manpower was acquired on the vehicle device, and in the present, Chunho Tech is leading the Korean market in the development of Black Box for vehicles

‘Customer satisfation’ is the key value to Chunho Tech, and based on the long know-how in the development field, we have increased the reliability and stability on the products. With the motto of value creation through customer satisfaction, all members of Chunho Tech are putting utmost efforts to provide the best quality and service to the ustomers. 

Also, based on the technology that led the growth of Chunho Tech, LET'S VIEW brand is launched to preoccupy not only the domestic market, but also the overseas market as well.
In accordance to the rapid global development of the Smart Car industry, Chunho Tech will continue the research and investment on developing vehicle device to grow as the ‘company trusted by the customers worldwide’. 
We would like constant support and interest in our products, and Chunho Tech will continue to develop as a company of high-quality products and service. 

Thank you.

 

Cảm ơn đã ghé thăm trang web của chúng tôi

Công ty Chunho Tech được thành lập năm 2009, khởi điểm từ việc phát triển GPS và Máy phát hiện radar tại thị trường Nhật bản, chúng tôi có những chuyên gia trong lĩnh vực thiết bị xe, và hiện tại, Chunho Tech đang dẫn đầu tại thị trường Hàn Quốc trong việc phát triển Hộp đen. ‘Sự hài lòng của khách hàng’ là chìa khóa thành công của Chunho Tech, và dựa trên sự hiểu biết lâu dài trong lĩnh vực phát triển, chúng tôi đã tăng được độ tin cậy và tính ổn định của từng sản phẩm. Với phương châm tạo ra giá trị từ sự hài lòng của khách hàng, tất cả các thành viên của Chunho Tech đều đang nỗ lực tối đa để cung cấp tới người mua sản phẩm với chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Ngoài ra, dựa trên công nghệ dẫn dắt sự phát triển của Chunho Tech, thương hiệu LET’S VIEW đã được đưa ra để chiễm lĩnh không chỉ thị trường trong nước mà cả ở nước ngoài. Cùng với sự phát triển nhanh chống của nền công nghiệp xe thông minh, Chunho Tech sẽ tiếp tục nghiên cứu và đầu tư vào phát triển thiết bị xe để trở thành ‘công ty được tin tưởng bởi các khách hàng trên toàn thế giới’. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và quan tâm đến những sản phẩm của mình, và Chunho Tech sẽ tiếp tục phát triển thành một công ty với những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Xin cảm ơn