Best Seller

SH-300M
SH-300M

6.250.000 VND

HH-300M
HH-300M

5.500.000 VND

HDF-300M
HDF-300M

4.460.000 VND

Phần mềm PC Viewer dành cho camera hành trình Let's View Hàn Quốc

Phần mềm PC Viewer dành riêng cho từng model sản phẩm:

PC Viewer cho HD-200M

PC Viewer cho HH-200M

PC Viewer cho SH-200M

 

Giao diện phần mềm: 

+ Phương pháp sử dụng PC View:

 

+ Các nút chức năng:

+ Các nút phát video: 

 

+ Mục lục phát video:

 

+ Cài đặt môi trường PC View - cơ bản:

 

=> Video: 

- Độ phân giảm camera trước: có thể lựa chọn độ phân giải cho camera trước trong 3 mức sau: SHD, FHD, HD (Chỉ có thể cài đặt ngay tại thiết bị)

- Night: có thể cài đặt độ sáng của video quay ban đêm với 2 lựa chọn tắt, bật.

=> Cài đặt độ nhạy: 

- Ghi hình thường: Đối với ghi hình thường, có thể cài đặt độ nhạy va chạm với 3 cấp độ: Kém nhạy, bình thường, nhạy.

- Ghi hình đỗ xe: với ghi hình đỗ xe, có thể cài đặt độ nhạy va chạm với 3 tốc độ: Kém nhạy, bình thường, nhạy.

=> Audio: 

- Ghi âm: Có thể cài đặt lưu hoặc không lưu âm thanh.

- Âm lượng speaker: Khi phát video, có thể cài đặt phát âm thanh hoặc không, với các mức độ : tắt âm, nhỏ, vừa, lớn. Các mức độ này có âm lượng tăng dần.

=> Lái xe an toàn:

- Cài đặt lái xe an toàn: thông basdo tốc độ vượt quá mức cho phép thông qua GPS ngoài xe.

- Thông báo xe trước xuất phát: cài đặt sử dụng hay không sử dụng chức năng thông báo xe phía trước xuất phát.

- Cảnh báo va chạm phía trước: cài đặt sử dụng hay không sử dụng chức năng cảnh báo va chạm phía trước.

- Thông báo xe rời khỏi làn: Cài đặt sử dụng hay không sử dụng chức năng thông báo xe rời khỏi làn.

 

+ Cài đặt môi trường PC View - hệ thống

=> Chế độ ghi hình đỗ xe: 

- Chế độ đỗ xe: khi tắt máy phương tiện, bắt đầu thiết lập hệ thống chế độ đỗ xe ( Chỉ có hể cài đặt tại thiết bị)

- Thời gian chống phóng điện: để đề phòng điện ắc quy xe, thiết bi tự động tắt sau khoảng thời gian được cài đặt tại thiết bị. Có thể cài đặt hẹn giờ với khoảng thời gian như sau: 1h, 3h, 7h, 12h, 24h, 48h.

- Điện áp chống phóng điện: để tránh phóng điện ắc quy xe, có thể cài đặt ngắt nguồn.

                                              phạm vi cài đặt: xe 12V (11.5V/ 11.7V/ 11.9V/ 12.1V)

                                              phạm vi cài đặt: xe 24V ( 23.0V/ 23.4V/ 23.8V/ 24.2V)

=> LED an ninh:

 - LED an ninh: có thể cài đặt LED với 2 cấp độ: tắt, bật

=> Display hiển thị:

- Độ sáng LCD: có thể cài đặt độ sáng LCD theo 3 cấp độ: tối, vừa, sáng.

- Có sử dụng bộ bảo vệ màn hình không: Có thể cài đặt phương thức của bộ bảo vệ màn hình: tắt LCD, màn hình live, màn hình đồng hồ.

 

+ Điều kiện cài đặt và sử dụng phần mềm PC View