Đăng nhập

OSNACK

BISCUIT S1 Mới

BISCUIT S1

Hình ảnh sinh động.
Ghi hình sáng và rõ nét ban đêm
Điều chỉnh chất lượng video ghi hình
Màn hình cảm ứng 3.5 ’’ thuận tiện
Chế độ ghi hình bình thường, thủ công,
va chạm và đỗ xe.
Thông báo trạng thái bằng giọng nói.
Tính năng cảnh báo an toàn ADAS.
Quản lý lộ trình GPS.
Xuất xứ Hàn Quốc.

Giá bán: Liên hệ

BISCUIT W1 Mới

BISCUIT W1

Hình ảnh sinh động.
Ghi hình sáng và rõ nét ban đêm
Điều chỉnh chất lượng video ghi hình
Màn hình cảm ứng 3.5 ’’ thuận tiện
Chế độ ghi hình bình thường, thủ công,
va chạm và đỗ xe.
Thông báo trạng thái bằng giọng nói.
Tính năng cảnh báo an toàn ADAS.
Quản lý lộ trình GPS.
Xuất xứ Hàn Quốc.

Giá bán: Liên hệ

BISCUIT W2 Mới

BISCUIT W2

Hình ảnh sinh động.
Ghi hình sáng và rõ nét ban đêm
Điều chỉnh chất lượng video ghi hình
Màn hình cảm ứng 3.5 ’’ thuận tiện
Chế độ ghi hình bình thường, thủ công,
va chạm và đỗ xe.
Thông báo trạng thái bằng giọng nói.
Tính năng cảnh báo an toàn ADAS.
Quản lý lộ trình GPS.
Xuất xứ Hàn Quốc.

Giá bán: Liên hệ