Đăng nhập

VIDEO GIỚI THIỆU CÔNG TY BANGJOO VINA

Công ty BangJoo Vina nằm ở Khu Công Nghiệp Bá Thiện 1, tỉnh Vĩnh Phúc; được thành lập vào tháng 12 năm 2014. BangJoo Vina chuyên phát triển/sản xuất/ thương mại các sản phẩm : Module, OIS VCM.

Với công nghệ tiên tiến, dịch vụ tuyệt vời và không ngừng cống hiến để gửi tới các khách hàng. BangJoo Vina đã và đang cố gắng tạo ra một cuộc sống chất lượng cao cho mọi người thông qua niềm tin, hy vọng và tình yêu.

Chia sẻ bài viết: